სიბრძნე სიცრუისა – The Book of Wisdom and Lies 4th Edition

“სიბრძნე სიცრუისა“, სულხან-საბა ორბელიანის ლიტერატურული ქმნილებაა და ზურა მჭედლიშვილის ილუსტრციებით მეოთხედ გამოიცა, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მიერ. წიგნი შეიცავს იგავ-არაკების კრებულს, რომელიც წარმოდგენილია ფაბულური მოთხრობების სახით.

“The book of Wisdom and Lies” is a literary work by Sulkhan-Saba Orbeliani and was published for the fourth time with illustrations by Zura Mchedlishvili, by Bakur Sulakauri Publishing Bakur Sulakauri Publishing. The book contains a collection of fables, which are presented in the form of fable stories.

Client: Bakur Sulakauri Publishing / Designer: Lado Lomsadze / Illustrator: Zura Mchedlishvili

Share: